top of page

OFFENTLIGE BYGG

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. This is the place for you to tell your site visitors a little bit about you and your services.

IMG_1338-Edit.jpg

frøysland flerbrukshall

ÅR:                             2019

ADDRESSE:                  LIEVEGEN 47, 4517 MANDAL

STATUS:                   FERDIGSTILT

ANSVARSOMRÅDER:  ARK, RIBR, LARK, SØKNAD

 

Eksisterende gymsal ble revet, og ny flerbrukshall etter dagens standard har blitt realisert. Dette med en seksjon som forbinder gammelt med nytt. Det er også lagt opp til klasserom og arbeidsrom for ansatte. Frøysland er en av flere større flerbrukshaller som vi har hatt detalj prosjektering innenfor arkitektur, landskap, brann, og søknad. Bygget er prosjektert i passivhusstandard, våre arkitekter har hatt ansvaret for alle overflater og materialvalg, både innvendig og utvendig.

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. This is the place for you to tell your site visitors a little bit about you and your services.

IMG_6586.jpg

BYREMO VGS

ÅR:                             2017

ADDRESSE:                  MONAN 7, 4529 BYREMO

STATUS:                   FERDIGSTILT

ANSVARSOMRÅDER:  ARK, RIBR, RIEN, SØKNAD

Tilbygget består av nytt inngangsparti, aula, klasserom, kantine, arbeidsrom og kjøkken. Det har blitt prosjektert i passivhusstandard, der energieffektivitet har vært i fokus. Fellesområdet i sentrum av bygget har blitt nøye planlagt, da dette er et viktig samlingspunkt for elever og lærere. En stor glassfasade i front sammen med takvinduer og innendørs glasspartier gir optimale lysforhold. Her har også akustikk vært en viktig faktor, og har påvirket valg av materialer og overflater.

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. This is the place for you to tell your site visitors a little bit about you and your services.

IMG_6584-Edit.jpg

BYREMO VGS

ÅR:                             2017

ADDRESSE:                  MONAN 7, 4529 BYREMO

STATUS:                   FERDIGSTILT

ANSVARSOMRÅDER:  ARK, RIBR, RIEN, SØKNAD

Tilbygget består av nytt inngangsparti, aula, klasserom, kantine, arbeidsrom og kjøkken. Det har blitt prosjektert i passivhusstandard, der energieffektivitet har vært i fokus. Fellesområdet i sentrum av bygget har blitt nøye planlagt, da dette er et viktig samlingspunkt for elever og lærere. En stor glassfasade i front sammen med takvinduer og innendørs glasspartier gir optimale lysforhold. Her har også akustikk vært en viktig faktor, og har påvirket valg av materialer og overflater.

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. This is the place for you to tell your site visitors a little bit about you and your services.

IMG_5972-Edit.jpg

LOMTJØNN OMSORGSBOLIGER

ÅR:                             2020

ADDRESSE:                  LOMTJØNNVEIEN 9, 4700 VENNESLA

STATUS:                   FERDIGSTILT

ANSVARSOMRÅDER:  ARK, RIBR, LARK, RIBFY, SØKNAD, REGULERING

Den samlede bebyggelsen er tegnet med hensyn til omgivelser og hensynet til ett funksjonell og attraktivt «bo-miljø» der mennesket er satt i sentrum for de arkitektoniske løsningene. Bebyggelsen er kompakt, men tilfredsstiller samtidig de spesielle behovene som brukergruppen krever. Bebyggelsen sikres fleksibilitet, med 16 boenheter i ett «mer» kontrollert miljø, samtidig som det anlegges 8 boenheter i ett mer naturlig rekkeboligmiljø. Bygget presenterer ett klart visuelt utrykk med samspill mellom de ulike bygnings-volumene både i form og materialer.

bottom of page