Drag Arkitektur og Byggteknikk AS - Byremo - Lyngdal - Åseral - Sørlandet - Kristiansand

  • Facebook - White Circle

DRAG AS

ARKITEKTKONTORET FOR BYGD OG BY

Drag arkitektur og byggteknikk AS

ble stiftet i 2006.

Firmaet har hovedkontor på

Byremo i Audnedal Kommune,

og nytt avdelingskontor i handelsparken

i Lyngdal.

 

Firmaet består i dag av 10 ansatte medarbeidere innen fagfeltene arkitektur, plan, søknad, brann- og byggteknikk.

 

Med våre siste ansettelser har vi styrket både kompetanse og kapasitet på branntekniske tjenester.

Vi kan utføre nødvendige branntekniske tjenester for både nybygg, tilbygg, eller tilstandsrapporter for din bygningsmasse.

 

Bred erfaring og mangfoldig kunnskap er en av hovedstyrkene i firmaet.

Hovedkontor Byremo

Stein Åge Fuglestveit

 

Arkitekt/ Senioringeniør

Email: stein@dragark.no

Tlf: 952 39 591

Jan Stangvik

 

Daglig leder/

Senioringeniør

 

Email: jan.stangvik@dragark.no

Tlf: 940 21 723

Martynas Barisauskas

Marie Meland

ADRESSE

Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS

Loneveien 1, 4529 Byremo

Email: post@dragark.no

Tlf: +47 952 39 591

 

Avdeling Lyngdal

Mattias Stål

 

Senioringeniør Brann

 

Email: stal@dragark.no

Tel: 932 49 877

Aun Drivdal

 

Senioringeniør Brann

Email: drivdal@dragark.no

Tlf: 908 92 680

Oddvar Hobbesland

Konstruktør/Arkitekt

 

Email: oddvar.hobbesland@dragark.no

Tlf: 951 24 002

Ove-Johnny Pedersen

Konstruktør

Email: ojp@dragark.no

Tlf: 976 92 881

ADRESSE

Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS

Fiboveien 2b, 4580 Lyngdal

Email: post@dragark.no

Tlf: +47 932 49 877

 

Avdeling Åseral

Jan Stangvik

ADRESSE

Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS

Gardsvegen 9, 4540 åseral

Email: jan.stangvik@dragark.no

Tlf: +47 940 21 723

 
 

Avdeling Oslo

Jørgen Lauvsland

 

Bachelor Arkitekt-Konstruktør

Fagtekniker

 

Email: jorgen@dragark.no

Tlf: 407 21 245

ADRESSE

Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS

Pilestredet 75 C, 0354 Oslo