top of page
Arkitektur

JOBBE I DRAG

Drag Arkitektur og Byggteknikk AS ble stiftet i 2006. Vi har hovedkontor på Byremo i Lyngdal Kommune. I tillegg har vi konterer i Lyngdal, Oslo og Sola. Firmaet har i dag 14 ansatte medarbeidere innen fagfeltene arkitektur, plan, søknadsarbeider, brannrådgivning og konstruksjon. Disse fagfeltene komplementerer hverandre og skaper et arbeidsmiljø med mangfoldig kunnskap og bred erfaring. Vi har  oppdrag for både profesjonelle utbyggere, entreprenører, byggmestere, private og offentlige byggherrer.

Innenfor de ulike prosjektene har våre ansvarsområder i hovedsak vært: Arkitekturprosjektering (ARK), Planarbeid (Reguleringsplaner), Søknadsarbeider (SØK), Detaljprosjektering, bygningsfysikk, Konstruksjonssikkerhet (RIB), Brannprosjektering (RIBR), Byggesøknader, Uavhengig kontroll og Pre-Cut.

Grunnet økende oppdragsmengde satses det nå tungt  og i denne sammenheng ønsker vi nå styrke både  kompetanse og kapasitet innenfor fagfeltene arkitektur, brannrådgivning og Konstruksjon.

Vi søker engasjerte medarbeidere som viser interesse for faget, og noen som kan bidra med å styrke og videreutvikle bedriften sammen med oss. 

I drag har vi en bedriftskultur med disse verdiene i fokus :

  •                Tillitt til våre medarbeidere

  •                Raushet

  •                Respekt

  •                Ærlighet

  •                Dele kunnskap med hverandre

  •                Kultur for å si fra om ting

  •                Rom for prøving og feiling

  •                Innovative, være framoverlente

  •                Samspill – vi gjør hverandre gode

Send oss gjerne en åpen søknad om du har relevant kompetanse. Vi i drag er alltids på utkikk etter nye og dyktige medarbeidere.  

ARKITEKT

Drag Arkitektur og Byggteknikk AS opplever en sterkt økende oppdragsmengde. På dette grunnlaget ønsker vi å styrke Arkitekt avdelingen i bedriften vår med nye ansatte. Vi søker engasjerte medarbeidere som viser interesse for faget, og noen som kan bidra med å styrke og videreutvikle bedriften sammen med oss. 

Som arkitekt  vil du hovedsakelig  jobbe med skissetegninger, mulighettstudier og detaljprosjektering. Vi er også ute etter deg som kan lede arkitekturproseser og tilhørende arbeider. Erfaring med BiM er ønskelig, fortrinnsvis Archi-Cad. I stilling som planlegger bør du ha erfaring med plan  prosesser og utarbeidelse av reguleringsplandokumenter. Vi lager digitale plankart i SOSI format, kunnskap innenfor dette vil være fordelaktig.

sentrale arbeidsoppgaver:

-Oppdragsstyring / Oppdragsledelse

- Lede arkitekturprosesser og tilhørende arbeider

-Prosjektering og rådgivning innenfor arkitektur og planarbeid.

-Kundekontakt og relasjonsbygging

Vi kan tilby:

-Fleksibilitet med hensyn til arbeidsted.

-Godt arbeidsmiljø

-Mulighet for stor grad av selvstendighet

-Utviklingsmuligheter

-Gode betingelser

STILLING | Arkitekt/planlegger(fast stilling, heltid)

PRAKSIS | Arkitekt

UTDANNING | Master/Siv-Ark/Annen relevant utdannelse

Søknad sendes til:

stein@dragark.no 

Ta gjerne kontakt på telefon for mer informasjon: 

952 39 591 - Stein Åge Fuglestveit

Byremo- Lyngdal - Sola - Oslo 

SØKNADSFRIST | 15.01.22

BRANNRÅDGIVER

SØKNADSFRIST | 15.01.22

Drag Arkitektur og Byggteknikk AS opplever en sterkt økende oppdragsmengde. På dette grunnlaget ønsker vi å styrke brann avdelingen i bedriften vår med nye ansatte. Vi søker engasjerte medarbeidere som viser interesse for faget, og noen som kan bidra med å styrke og videreutvikle bedriften sammen med oss. 

I stillingen vil du jobbe med arbeidsoppgaver innenfor fagområdet brannteknikk. Drag AS levere i dag tjenester innenfor brannrådgivning hovedsakelig i tiltaksklasse 2. Vi ønsker å styrke vår kompetanse innenfor prosjekter i tiltaksklasse 3. D det er ønskelig at søker har erfaring med bruk av Archi-Cad, men annen erfaring kan også være aktuelt. Det er sterkt ønskelig med minimum 8 års erfaring innenfor brannprosjektering i tiltaksklasse 3. 

sentrale arbeidsoppgaver:

-Oppdragsstyring / Oppdragsledelse

- Lede vår avdeling for brannrådgivning og tilhørende arbeider

-Prosjektering og rådgivning innenfor brannrådgivning

-Kundekontakt og relasjonsbygging

Vi kan tilby:

-Lederrolle

-Fleksibilitet med hensyn til arbeidsted.

-Godt arbeidsmiljø

-Mulighet for stor grad av selvstendighet

-Utviklingsmuligheter

-Gode betingelser

STILLING | Brannrådgiver

PRAKSIS | Brannprosjektering

UTDANNING | Sivilingeniør/Masternivå

Søknad sendes til:

stein@dragark.no 

Ta gjerne kontakt på telefon for mer informasjon: 

952 39 591 - Stein Åge Fuglestveit

Byremo- Lyngdal - Sola - Oslo 

INGENIØR KONSTRUKSJON

SØKNADSFRIST | 15.01.22

Drag Arkitektur og Byggteknikk AS opplever en sterkt økende oppdragsmengde. På dette grunnlaget ønsker vi å styrke brann avdelingen i bedriften vår med nye ansatte. Vi søker engasjerte medarbeidere som viser interesse for faget, og noen som kan bidra med å styrke og videreutvikle bedriften sammen med oss. 

I stillingen vil du jobbe med arbeidsoppgaver innenfor fagområdet konstruksjonsteknikk. Drag AS levere i dag tjenester innenfor konstruksjonsteknikk hovedsakelig i tiltaksklasse 1 og 2. Vi ønsker å styrke vår kompetanse innenfor større prosjekter. Stillingen innbefatter arbeider innenfor prosjektering av stål- betong og massivtrebygg hovedsakelig i tiltaksklasse 2. Drag AS har i dag lang og spesialisert kompetanse innenfor trekonstruksjoner.

Stillingen stiller krav til en person med minimum 4 års erfaring innenfor fagområdet konstruksjonssikkerhet. For den rette person vil det kunne være mulighet for ledelsesansvar i stillingen.

Du vil være med å utvikle og videreføre en allerede etablert avdeling med totalt ca 7-8 ansatte.

sentrale arbeidsoppgaver:

-Oppdragsstyring / Oppdragsledelse

-Prosjektering og rådgivning innenfor brannrådgivning

-Kundekontakt og relasjonsbygging

Vi kan tilby:

-Lederrolle

-Fleksibilitet med hensyn til arbeidsted.

-Godt arbeidsmiljø

-Mulighet for stor grad av selvstendighet

-Utviklingsmuligheter

-Gode betingelser

STILLING | Ingeniør konstuksjon (fast stilling, heltid)

PRAKSIS | Ingeniør konstruksjonssikkerhet

UTDANNING | Masternivå/ Bachelor

Søknad sendes til:

stein@dragark.no 

Ta gjerne kontakt på telefon for mer informasjon: 

952 39 591 - Stein Åge Fuglestveit

Byremo- Lyngdal - Sola - Oslo 

KONSTRUKTØR 

Drag Arkitektur og Byggteknikk AS opplever en sterkt økende oppdragsmengde. På dette grunnlaget ønsker vi å styrke konstruksjonsavdelingen i bedriften vår med to nyte ansatte. Vi søker engasjerte medarbeidere som viser interesse for faget, og noen som kan bidra med å styrke og videreutvikle bedriften sammen med oss. 

I stillingen vil du hovedsakelig jobbe med utarbeidelse av Pre-Cut underlag og prosjektering av trekonstruksjoner. Det er ønskelig at du har erfaring med Archicad, da også gjerne Archi frame. Opplæring kan være aktuelt om du ikke har jobbet med disse programmene før. 

STILLING | Konstruktør(fast stilling, heltid)

PRAKSIS | Prosjektering og dimensjonering av bygg 

UTDANNING | Fagbrev/ Teknikker/ Ingeniør 

Søknad sendes til:

stein@dragark.no 

Ta gjerne kontakt på telefon for mer informasjon: 

952 39 591 - Stein Åge Fuglestveit

Byremo- Lyngdal - Sola - Oslo

SØKNADSFRIST | 01.12.21

bottom of page