top of page

ARKITEKTUR

Vi i Drag har hatt prosjekter i små og store målestokker. Alt fra hus og hytter, til leilighetskomplekser og kommunale bygninger. Med fokus på samarbeid og kommunikasjon både internt på kontoret og utad med tiltakshaver har vi gjennom årene skapt solid arkitektur med god kvalitet.

 

Tilpassede arkitektoniske løsninger som samhandler med byggets funksjon i henhold til krav og brukervennlighet er en viktig del av det vi gjør. Det visuelle uttrykket skal samhandle med byggets plan der form og materialbruk harmonerer og skaper en god komposisjon. VI har i stor grad brukt treverk som byggemateriale og har spesielt mye erfaring med dette.

Vi håndterer prosjektering ARK fra start til slutt, og produserer tegninger fra skissestadiet til byggesøknad og arbeidstegninger.

bottom of page