Drag Arkitektur og Byggteknikk AS - Byremo - Lyngdal - Åseral - Sørlandet - Kristiansand

  • Facebook - White Circle
Arkitektur

 Stor variasjon i type prosjekter preger Drag arkitektur sin referanseliste. Utførte prosjekter omfatter bl.a alt fra reguleringsplaner,helse og omsorgsbygg, bolig og kontorbygg, forretning, enebolig og fritidsboliger, 3D illustrasjoner. Innenfor de ulike prosjektene har våre ansvarsområder i hovedsak vært:

  • Arkitekturprosjektering (ARK)
  • Planarbeid (Reguleringsplaner)
  • Søknadsarbeider (SØK)
  • Detaljprosjektering, bygningsfysikk
  • Konstruksjonssikkerhet (RIB)
  • Brannprosjektering (RIBR)
  • Byggesøknader
  • Uavhengig kontroll
  • Internkontrollsystemer
  • 3D Visualiseringer

Bred erfaring og mangfoldig kunnskap er en styrke i kontorets samlede kapasitet.
Vi legger vekt på en helhetlig planlegging og prosjektering av prosjekter vi jobber med.

Vår innfallsvinkel i nye prosjekter er basert på:

Områdets kvaliteter - Bærende ide -

Visuell utforming - Konstruksjon - Materialbruk 

Drag arkitektur har oppdrag for både profesjonelle utbyggere, entreprenører, byggmestere, private og offentlige byggherrer.

Funksjon:             Ansvarlig søker

Fagområde:         (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse:       2