top of page
Arkitektur

PLANARBEID

Reguleringsplanarbeid

Reguleringsplaner er viktige dokumenter i byplanleggingen. De er juridiske planer som fastsetter hva forskjellige deler av et område kan brukes til, for eksempel bolig, industri, rekreasjon eller bevaring. Reguleringsplaner gir klare retningslinjer for hvordan et område kan utvikles eller endres, inkludert hvilke typer bygninger som kan bygges, hvor høye de kan være, hvor de kan plasseres, og hvordan de skal se ut.

 

I Drag Arkitektur og Byggteknikk AS, tar vi på oss ansvaret for å utarbeide disse planene. Vi vurderer områdets egenskaper, behovene til samfunnet og miljøhensyn for å utvikle planer som fremmer bærekraftig og hensiktsmessig utvikling. Vårt mål er å skape levende og funksjonelle områder som tilfredsstiller både dagens behov og fremtidens muligheter.

 

Funksjon:             Ansv. regulant

Fagområde:         Detaljreguleringsplaner

bottom of page