top of page
Arkitektur

BRANNKONSEPT

Brannprosjektering (RIBr)

Plan- og bygningsloven sier at bygninger må sikres med hensyn til brann. Det stilles naturligvis forskjellige krav til forskjellige typer bygg. For eksempel må et hotell brannsikres bedre enn en liten garasje. Hvilke krav som stilles, og hvordan dette kan løses – det kaller vi brannprosjektering, og vi utarbeider i denne fasen et «Brannkonsept», hvilket inneholder en rapport som beskriver de branntekniske kravene for gjeldende bygg, samt brannkonsepts tegninger som gir en visuell beskrivelse.

Det er mange grunner til å brannprosjektere. Den viktigste grunnen er sikkerheten til personer som oppholder seg i eller rundt bygningen. I tillegg kan det nevnes at brannprosjektering vil kunne begrense verditap som en følge av brann. Vi utfører brannprosjektering av alle typer bygninger med branntekniske analyser, utarbeidelse av tegningdokumentasjon med rømningsplaner. 

 

Uavhengig kontroll / Kontroll av prosjektering (KPR)  

Drag har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2, og tilfredsstiller forskriftens krav til å erklære ansvars-rett i klasse 3. Drag har også ansvars-rett for kontroll av brannkonsept, dette innebærer at vi kan utføre uavhengig kontroll for brannkonsept i alle tiltaks-klasser.

Ved nybygging eller ombygging som berører passive eller aktive branntekniske installasjoner, stilles det oftest krav til brannprosjektering. Myndighetenes krav til alle nybygg eller ombygninger i tiltaks-klasse 2 og 3 skal underlegges krav om kontroll fra et uavhengig foretak som har godkjennelse i tiltaks-klasse tilsvarende brannstrategien.

 

Tilstandsvurderinger

Brannteknisk tilstandsvurdering /tilstandsrapport blir utarbeidet for å kartlegge den branntekniske tilstanden/sikkerheten i bygninger. Det kan være aktuelt for en slik vurdering etter at brannvesenet har utført tilsyn i bygget, eller for å kartlegge den branntekniske tilstanden til bygget, i forhold til gjeldende krav, eller krav som var gjeldende da bygget ble oppført.

Det er et krav for alle som eier og/eller drifter et bygg skal ha kjennskap til byggets branntekniske tilstand, og til enhver tid ha oppdatert brannteknisk dokumentasjon.

Drag har lang erfaring for slike oppdrag.

 

Branntekniske kurs/internopplæring

Drag har et team som er rundt i landet og holder forskjellige typer for brannvernopplæring og kurs innenfor området brann. Kursene kan være generell innføring i brannvern, eller tilpasses den enkelte bedrift/bygg.

 

Brannøvelser

Det finnes utallige eksempler på at liv og store verdier blir reddet fordi de ansatte har øvd på og vet hvordan de skal opptre ved brann. Det finnes også mange eksempler på at det har gått fryktelig galt i virksomheter uten gode brannvernrutiner.

All erfaring viser at det nytter å være forberedt:

Brannøvelser skaper trygghet og bevissthet blant de ansatte.

Gevinsten er færre branner og mindre omfang når uhellet først er ute. Alle virksomheter av en viss art og størrelse er pålagt gjennom regelverket å gjennomføre regelmessige brannøvelser.

Hvordan arrangere brannøvelse?

En typisk brannøvelse består gjerne av tre faser:

-Forberedelser

-Gjennomføring

-Evaluering.

Hvor mye tid man må bruke på hver fase kommer an på om man har etablerte og gode rutiner fra tidligere øvelser. Hvis man ikke har slike rutiner, kan det være greit å starte med en enkel evakueringsøvelse.

 

Drag kan bistå i arbeide med gjennomføring av brannøvelser

Funksjon:             Prosjekterende

                              Uavhengig Kontroll

Fagområde:         Brannkonsept

                              Brannsikkerhet

Tiltaksklasse:      2 (Erklærer kl. 3)

bottom of page